به آزار و اذیت منصوره بهکیش خاتمه دهید!منصوره بهکیش زنی که شش تن از اعضای خانواده اش را در دهه ۶۰ اعدام کرده اند، به یازده سال و نیم زندان محکوم شده است.
او سال ها پیگیر چرایی و چگونگی اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به ویژه تابستان ۶۷ بوده است.
او بارها به تنهایی یا به همراه سایر خانواده ها،به هر طریق ممکن، خواهان پاسخگویی مسئولان برای روشن شدن حقیقت در مورد این اعدام ها و دادرسی عادلانه این زندانیان و محاکمه و مجازات عاملان و آمران این کشتار شده است.
اما مسئولان امنیتی و قضایی نتوانستند این پیگیری های حق طلبانه را تحمل نمایند و به جای پاسخگویی، پس از بارها احضار و بازجویی از منصوره بهکیش، او را به اتهام (تیلیغ علیه نظام )و (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) محاکمه کردند. 
در سال ۹۱ او را به ۴ سال حبس که شش ماه آن تعزیری و سه سال و نیم آن تعلیقی برای مدت پنج سال بود، محکوم کردند. در سال ۹۵ نیز پرونده جدیدی برای او باز کردند و با همان اتهام ها در دادگاه بدوی، او را به هفت سال و نیم زندان محکوم و در ۱۳ دی ماه ۹۶ در دادگاه تجدید نظر حکم او را تائید کردند و چون زمان حکم تعلیقی پرونده قبلی او به پایان نرسیده بود؛ حکم تعلیقی وی نیز قطعی شد و منصوره در مجموع به یازده سال و نیم زندان محکوم شده است.
ناگفته پیداست که منصوره بهکیش نه به علت تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، بلکه به سبب فعالیت های دادخواهانه خود و همدلی و همراهی با سایر خانواده های دادخواه به چنین حکم سنگینی محکوم شده است.
ما به عنوان بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایران با منصوره بهکیش احساس همدرد ی می کنیم.
ما دادخواهی را وظیفه انسانی و حق طبیعی خود می دانیم. ما هم صدا با منصوره بهکیش، خواهان روشن شدن حقیقت در مورد اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و پاسخگویی مسئولان و محاکمه و مجازات آمران و عاملان این اعدام ها هستیم و این حکم ناعادلانه در مورد یک زن داغدار و دادخواه را نمونه دیگری از بیداگری دستگاه قضایی و احکام ناعادلانه آن می دانیم و خواهان توقف بیدرنگ این حکم ظالمانه هستیم. 

بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایران
۱۴ بهمن ۱۳۹۶
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید