نامه سرگشاده صد فعال و مدافع حقوق زن علیه تبعیض و خشونت به زن در ایران!


• ما از همه مردم میخواهیم التزام به حقوق زن را شاخص شناخت دوست از دشمن در اوضاع حاضر قرار دهند ...

برگرفته از سایت اخبار روز
پنج‌شنبه  ٣۰ آذر ۱٣۹۶ -  ۲۱ دسامبر ۲۰۱۷

تحریک به اسید پاشی بر صورت زنان و پیچیدن دستورالعمل نحوه اجرای آن از سوی وابستگان و عاملین و عامرین رژیم جمهوری اسلامی، دستگیری، جریمه و توهین به زنانی که دست رد به حجاب اسلامی میزنند و روزمره زیر قوانین حاکمیت نمیروند، ممنوعیت ورود زنان به استادیومهای ورزشی، جداسازیهای مکرر و دلبخواهی، توهین و هتک حرمت روزمره، شان زن در جامعه ایران از سکوی مساجد و آخوندهای رژیم اسلامی بطور مکرر و علنی کردن عمدی آنها در شبکه های اجتماعی فقط و تنها یک گوشه از موقعیت تبعیض آلود زنان در ایران است. این اما فقط یک طرف حقیقت است. طرف دیگر آن این است که زنان و مردان جامعه ایران روزمره علیه این زن ستیزی سیستماتیک مبارزه میکنند. ۱۶ آذر امسال، دانشگاههای کشور، صدای این اعتراض را بلندتر کرد. نه فقط در دانشگاهها، همه جا میدان مبارزه علیه بیحقوقی زن در ایران است. روزی نیست که در ایران علیه خشونت و تبعیض به زن صدای اعتراض بلند نشود، نافرمانی صورت نگیرد، مقاومتی شکل نگیرد. مبارزه علیه این بیحقوقی، به قدمت عمر این حکومت است.

اوضاع این حکومت اما بسیار خراب و درهم ریخته است. نظام اکنون هم در محاصره خشم مردم است، هم از درون شکاف بسیار عمیق برداشته، جناحهای مختلف به جان هم افتاده اند. لذا بجا میبینیم درچنین اوضاع بحرانی بار دیگر به اهم خواستهای زنان در ایران تاکید کنیم، ما جنبش حقوق زن را یک ضمانت مهم سیاسی برای التزام به مدنیت در دل اوضا ع حاضر میدانیم. آزادی زن، معیار آزادی و مدنیت یک جامعه است. هم از این رو اعلام میکنیم:
١- حجاب اجباری نقض آشکار حقوق زن در ایران است. پروژه حجاب به خاطر نه بزرگ مردم ایران، محکوم به شکست است. مبارزه علیه حجاب، به قدمت عمر این نظام است. حجاب اجباری بایست برچیده شود.

٢- علت اسیدپاشی، تبلیغ و ترویج آن، مقاومت در مقابل نه بزرگ جامعه ایران به حجاب و زن ستیزی است. هر نیرویی علیه خواستهای بحق مردم ایران مقاومت خشونت طلبانه میکند، جامعه را بیشتر جری میکند. اسیدپاشی و تبلیغ و ترویج آن از نظر ما اقدامی تروریستی و جنایتکارانه است. این یک عمل صرفن فردی و شخصی نیست. بستر اصلی آن قوانین خشونت آمیز حاکم علیه زن است. عاملین و عامرین آن بایست علنن محاکمه شوند.

٣- جداسازی جنسی، تبعیضی آشکار علیه زنان در جامعه ایران میباشد. بساط آپارتاید جنسی در ایران بایست برچیده شود. زنان حق دارند همپای مردان همه جا حضور یابند. حصار استادیومها برای عدم ورود زنان بایست برچیده شود.

ما از همه مردم میخواهیم التزام به حقوق زن را شاخص شناخت دوست از دشمن در اوضاع حاضر قرار دهند. از مبارزات زنان و مردان علیه حجاب اجباری، جداسازیهای جنسی، علیه توهین به زنان و تبعیض به آنها حمایت کنند!

۱ - مینا احدی
۲- مریم نمازی
۳- لیلا قاسمیانی
۴- عطیه محمد زاده
۵- روناک آشناگر
۶- مهرنوش موسوی
۷- آذر موسوی
۸- شیوا محبوبی
٩- شهلا دانشفر
١٠- سارا محمد
١١- سیما بهاری
١٢- سوسن صابری
١٣- آنیتا فرزانه فرانتس
١٤- شهناز خندانی
١٥- شراره آرام
١٦- زهرا لطفی
١٧- شبنم اسداللهی
١٨- نسرین قنبری
١٩- عزیزه لطف الهی
٢٠- فرنگیس مرادی
٢١- سهیلا دالوند
٢٢- ماهرخ فیروزه
٢٣- فرشته نظام آبادی
٢٤- آتیا محمد زاده
٢٥- سوسن محمدی
٢٦- گلاله خضری
٢٧- طوبی مدنی
٢٨- سوما علاعیاریزاده
٢٩- سونیا علا عیاری زاده            
٣٠-روژین خوش پیام
٣١-نسرین محمودی آذر
٣٢-شایسته طاهر خانی
٣٣-شاهدخت طاهر خانی
٣٤- رویا نعمت پور
٣٥-شهلا خباززاده
٣٦-مینا مینایی
٣٧-پروین آزاد
٣٨-جمیله میراکی
٣٩-شهناز مرتب
٤٠-مرجان داودی
٤١-فاطی محمدی
حنانه خردمندی ۴۲
٤٣-هتاو عبداللهی
٤٤-ژیلا میرکی
٤٥-نیشتمان میرکی
٤٦-سودابه سرخیل
٤٧-خاتون ابراهیم زاده
٤٨-ناهید میرسلامی
٤٩-غزل بهمن
٥٠-هانیه حسینی
٥١-لیلی شعبانی
٥٢-پریسا ابراهیمیان
٥٣-نازنین برومند
٥٤-عاطفه حیدری
٥٥-نینا کریمی
٥٦-پریسا ابراهیمیان
٥٧-محبوبه سیاهمردی
٥٨-سهیلا خسروی
٥٩-پروین معاذی
٦٠- زهرا مویدی
٦١- نادیا حبیب
٦٢- سحر ادیب
٦٣- نسرین بهجو
٦٤- زهرا فتاح نژاد
٦٥- آرزو فتاح نژاد
٦٦- شلیر فرزانه
٦٧- نسرین صفری
٦٨- زینب صفری
٦٩- شرمین بهمنی کوماسی
٧٠- صبری امیرحسینی
٧١- مهین کابلی
٧٢- فرشته مرادی
٧٣- افسانه وحدت
٧٤- سهیلا شهبازنژاد قوشچی
٧٥- سیما مظهری
٧٦- سمیرا همتی تاکتش
٧٧- سهیلا دالوند
٧٨- مهتاب افشاری
٧٩- فریبا آذرخش
٨٠- عاطفه احمدی
٨١- فائزه فرجی
٨٢ – مریم افشاری زاد
٨٣- نادیا لطیف
٨٤- مریم موذن زاده
٨٥- میلکا رافائل شرف
٨٦- ملیحه رهبری
٨٧- تهمینه صادقی
٨٨- آوات فرخی
٨٩- شایسته محمدیانی
٩٠ – پریسا سهولیان
٩١- فاطمه اقدامی
٩٢-مینا احمد لو
٩٣- نگار قنبری
٩٤- صابره خزایی
٩٥-آرزو چشمه
٩٦-عاطفه حسینی
٩٧- آوات صادقی
٩٨-   مریم مصطفی سلطانی
٩٩- پرستو عباسپور
١٠٠- شب بو محبی.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید