سندیکای واحد بازداشت و زندانی کردن بهنام ابراهیم زاده و واله زمانی را محکوم میکند


  برگرفته از سایت اخبار روز 
شنبه  ۱ مهر ۱٣۹۶ -  ۲٣ سپتامبر ۲۰۱۷

واله زمانی از اعضای سندیکای نقاشان البرز و بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری و فعال حقوق کودک، روز چهارشنبه ۲۲شهریورماه برای حمایت و همراهی با خانواده های زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا بوده اند، مقابل زندان رجایی شهر کرج توسط عوامل امنیتی بازداشت شده اند. در حال حاضر هنوز سه تن از زندانیان رجایی شهر در اعتصاب غذا بسر میبرند. رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد ۴۵روز است در اعتصاب غذا بسر میبرد و همچنین سعید شیرزاد و محمد نظری که بیش از ۴۰روز در اعتصاب هستند و حال هر سه بسیار وخیم گزارش شده است.
براساس آخرین خبرها واله زمانی و بهنام ابراهیم زاده در بازداشت اطلاعات کرج هستند، و خانواده هایشان هم خبری از این دو تن ندارند. سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی فوری واله زمانی و بهنام ابراهیم زاده می باشد و برخوردهای امنیتی با فعالین کارگری و صنفی وفعالین ومدنی را برای اعتراضات مسالمت آمیز محکوم میکند.

شهریور ۹۶
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید