بیست و نهمین سالگرد یادمان جان باختگان تابستان ۶۷ در کلن

باری دیگر در بیست و نهمین سالگرد جان باختگان راه آزادی، کشته شدگان تابستان ٦٧، در حمایت از دعوت «جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران/ کلن»، خاطره همه عاشقان راه آزادی را گرامی خواهیم داشت.
ما حامیان مادران پارک لاله ایران/ دورتموند، ضمن همدردی عمیق همیشگی با هزاران خانواده که پس از انقلاب اسلامی تا به امروز، عزیزان‌شان قربانی سیاست کشتار سیستماتیک دگراندیشان در جمهوری اسلامی شده اند، برای جلوگیری از فراموشی فاجعه ملی کشتار ۶۷ و در ادامه راه دادخواهی گرد هم خواهیم آمد تا دوباره بگوییم: نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم!
ما با تاکید بر سه خواسته مادران پارک لاله ایران، خواهان حذف مجازات اعدام از قوانین جزائی کشور، آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی - عقیدتی، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایات صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تشکیل آن می باشیم.
کشتار دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی در دهه ٦٠ و تابستان ٦٧، این جنایت علیه بشریت، هرگز فراموش نخواهد شد.

حامیان مادران پارک لاله ایران / دورتموند
شنبه ۲ سپتامبر۲۰۱۷ - ساعت ۱۶ بعد از ظهر

مقابل ایستگاه مرکزی قطار در کلن
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید