به مناسبت 25 خرداد

25 خرداد است 
خیابان ها آتش وخون است 
حصار زندان شهر خراب گشته 
طناب دار برپا نیست،
غریو گلوله است 
که آزادی را به خاک وخون کشیده،
یادشان گرامی باد!


شفق 25 خرداد96
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید