هشت مارس،جهانی بدون خشونت برای زنان ،مادران پارک لاله لندن


برگرفته از سایت حامیان مادران پارک لاله لندن

Wednesday, 22 February 2017

مادران پارک لاله لندن، هشت مارس، همبستگی بازنان زندانی و کوشندگان برابری در ایران




 

زنانی که در زندانند وتنها جرمشان دفاع از حقوق بشر است:
خیزش یک میلیون نفری": حرکتی برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان
هشتم مارس روز جهانی زن بر همه زنان و مردان برابری خواه مبارک باد!









هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار)
زنانی که در زندانند وتنها جرمشان دفاع از حقوق بشر است:
خیزش یک میلیون نفری": حرکتی برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان
هشتم مارس روز جهانی زن بر همه زنان و مردان برابری خواه مبارک باد

هم صدائی با مادران پارک، مارس، روز جهانی زن همبستگی بازنان زندانی و کوشندگان برابری در ایران. از این رو روز شنبه یازده مارج سال 2017 از ساعت دوازده و نیم تا پنج بعد از ظهرعلیه خشونت زنان،به همراه زنان کشورهای مختلف راهپیمایی می کنیم

۸ مارس روز جهانی زن، روز همبستگی ما با مادران پارک لاله –عزادار- در ایران را به روز همبستگی با زنان دربند و کوشندگان برابری در ایران .در این روز ، یاد زنان زندانی سیاسی ، در ایران را که ازسال۱۳۸۸در زندانند گرامی میداریم. آزادی این زندانیان خواست ماست.
حامیان "مادران پارک لاله لندن/انگلستان، امسال به مناسبت روز جهانی زن با در دست داشتن پلاکارت ها و عکس ها، همراه باتشکل سراسری"خیزش یک میلیونی زنانMillion Women Rise، به راهپیمائی در خیابان های مرکزی لندن، می پردازد . همراه و هم صدا با هزاران زن از سراسر جهان خواهان برابری حقوق زن و مرد، جهانی بدون خشونت برای زنان می شویم .
"خیزش یک میلیون نفری": حرکتی برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان
این راه بیمایی در روز شنبه یازده مارس از ساعت 30/12ظهر از مقابل فروشگاه سلفریجزSelfridges شروع و به میدان ترافالگار  Trafalgar ختم می شود . با ما همراه شوید.
حامیان "مادران پارک لاله" عزادار، لندن/انگلستان


Saturday 11th March 2017

WHEN12.30pm Saturday 11 March 2017
WHERE400 Oxford Street (outside Selfridges) London. March to Trafalgar Square
 WHO: Women & Children
Marble Arch :نزدیکترین ایستگاه آندر گراند 

Tel: 0044-7952513869


Find us on Face book: mothers. Mourning
The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization 
حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.
MILLION, BILLION, TRILLION, WOMEN RISE 11TH MARCH 2017
MILLION WOMEN RISE GATHERING AND MARCH ON SATURDAY 11TH MARCH 2017 IS ALREADY UNDERWAY, SAVE THE DATE, SPREAD THE WORD...WOMEN BE READY...THIS IS THE BIG ONE..MILLION BILLION TRILLION....WOMEN RISE...ENOUGH IS ENOUGH!...GET INVOVLED NOW!
SATURDAY 11th MARCH 2017



TO-GET-HER WE RISE

A world without violence for women.
One woman, one body, one song, one love
Together we will end this violence against us and our loved ones
In sisterhood and solidarity

Supporters of the “Mothers of Laleh Park” in London, join the “Million Women Rise Coalition
 the women from other countries to protest against violence on Saturday 11 March 2017 from12.30pm to5pm
Together and with one voice with
Thousands of women from all over the world we call for equality with men, a world without violence and an end to the violence against women.

On the occasion of International Women’s day, we take the opportunity to once again announce our solidarity with the “Mothers of Laleh Park” in Iran and also with women prisoners and campaigners for equality. On this day we remember all those political women prisoners in Iran who have been in jail since 2010. These women were simply raising awareness and demanding equality. They are not criminals and we call for their release.
We add our voice to those of the Mourning Mothers calling for peace in Iran and the region. We believe that war encourages violence and once more
Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London
Please join us:


WHEN: 12.30pm Saturday 11 March 2017 WHERE: 400 Oxford Street (outside Selfridges) London. March to Trafalgar Square
 WHO: Women & Children
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید