۸هشت مارس روز جهانی زن، نه به تجاوز، نه به خشونت

حامیان "مادران پارک لاله" عزادار، لندن/انگلستان


برگرفته از سایت عصرنو

يکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲ مارس ۲۰۱۷


حامیان "مادران پارک لاله" عزادار، لندن
همبستگی با زنان دربند و کوشندگان برابری در ایران
نه به تجاوز، نه به خشونت

امسال پنجمین سالی است که ما حامیان "مادران پارک لاله"هم صدا با خیزش یک میلیونی زنان در مسیری طولانی در راه پیمایی سرود خوانان یک تن ،هم آوا با عشقی مشترک ،خواستار پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان همراه شدیم . عشق ما یگانه است در خواهری و همبستگی یک صدا با خیزش میلیونی زنان همراه شویم ، ما می توانیم.

شنبه یازده مارچ، ساعت یک تا پنج بعد از ظهر زنان در همبستگی با زنان زندانی و کوشندگان برابری در ایران، به همراه هزاران زن از عراق، تونس،افغانستان، انگلستان، کنگو،پاکستان، ایتالیا،مصر،ایران سودان ، سومالی ، اسپانیا و....متحد و یگانه علیه خشونت، با شعار زنان متحد شکست ناپذیرند، زنان متحد جدایی ناپذیرند تجاوز به زنان را متوقف کنید .نه به تجاوز ، نه به خشونت و توجه عابران را در خیابان های مرکزی شهر جلب نمودند. .بنا به آمار سازمان ملل متحد، از هر سه زن در جهان، یک نفر خشونت جنسی یا بدنی را تجربه می کند. خیزش یک میلیون نفری": حرکتی برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان است.

زنان در صف اندر صف، با نظم و ترتیب، با رنگ های متفاوت چهره با شادی و همبستگی سرود خوانان به همراه موزیک مسیر طولانی را طی نمودند و در میدان ترافالگار به سخنان هم گوش فرا دادند هم صدا با هزاران زن از سراسر جهان خواهان برابری حقوق زن و مرد،عدالت برای زنان و جهانی عاری از خشونت شدند.

حامیان "مادران پارک لاله" عزادار، لندن،به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن، روز شنبه یازده مارچ،ساعت یک تا پنج بعد از ظهر همراه با پلاکات ها و و پوسترهای بزرگ همراه با تشکل سراسری زنان انگلیسی "خیزش میلیونی زنان " Million Women Rise 2017 ، به راهپیمائی در خیابان های مرکزی لندن، پرداختند .

حامیان مادران پارک لاله لندن در روز جهانی زن، روز همبستگی با زندانیان سیاسی عقیدتی زن ، و کوشندگان برابری در ایران،. و با قدر دانی از زنان زندانی عقیدتی و سیاسی ، هم صدا با مادران، بار دیگر مصرانه بر خواسته های بحق و مدنی مادران پارک لاله، خواهان آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی، لغو اعدام بطور کلی، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان جنایات سی و چهار سال گذشته در ایران شدند.

حامیان "مادران پارک لاله" عزادار، لندن/انگلستان

The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization
حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.
Tel: 0044-7952513869
http://supportersmourningmothersiranuk.blogspot.co.uk/
Find us on Facebook: mothers. Mourning
http://youtu.be/v3ywNv0YX9g
http://www.youtube.com/watch?v=4fD5q4mPrxM
Email: mothers.mourningiran@gmail.com

http://www.millionwomenrise.com/
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید