تقدیم به رامین

شعری است که به مناسبت روز پزشک برای دکتر رامین پوراندرجانی پزشکی که حقایق کهریزک را افشا کرد نوشته شده است!


تقدیم به رامین که راه انسانیت را برگزید:

بیدادگاه است این به خون آلوده سرزمین
تو حقیقت را قربانی نکردی
تو ایستادی با سینه ای ستبر
و می دانستی که جلاد با زهر خویش در کمین توست.

تو می دانستی درخشش حقیقت کورشان خواهد کرد 
اما ایستادی و کتمان در کار ات نبود.
قسم خورده بودی 
یا شعله انسانیت در پیکرت می درخشید
مهم ایستادن تو بود.

ای گل شادابی که چیده شدی
تو بساط کهریزکیان را درهم پیچیدی
درود بر صلابت تو!


تینا . ف
اول شهریور1395
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید