قطعنامه پایانی اعتصاب غذای نمادین

قطعنامه پایانی اعتصاب غذای نمادین
و کارزار سراسری سه روزه دفاع اززندانیان سیاسی -عقیدتی در ایران

مردم آزاده ایران و جهان
جمهوری اسلامی که طیّ چهار دهه گذشته ده ها هزار نفر از مخالفان سیاسی و مدنی خود را به زندان افکنده و چندین هزار تن از شهروندان مخالف، منتقد و یا دگراندیش را اعدام کرده است، امروزه نیز گستاخ و بی پروا، با به سخره گرفتن قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر، به اعمال و رفتارهای سرکوبگرانه خود ادامه می‌دهد. رژیم جمهوری اسلامی ایران همچنان در صدر لیست حکومت‌های ناقض حقوق بشر در دنیا قرار داشته و به لحاظ تعداد اعدام و قطع نمودن دست و پا، کور کردن متهمان، تحت عنوان مجازات‌های اسلامی، در جهان رتبه اول را حائز است.
اوج قانون‌شکنی‌ها و اعمال ضد انسانی جمهوری اسلامی را می‌توان در رفتار این رژیم با زندانیان سیاسی-عقیدتی مشاهده کرد که با سلب نمودن ابتدائی ترین حقوق‌شان، عملاً آنان را در شرایط مرگ تدریجی قرارمی‌دهد، تا جائی که زنان و مردان زندانی ناگزیر می گردند برای کسب این حقوق اولیه، با دست زدن به اعتصاب غذای طولانی مدت، جسم و جان خود را تا آستانه مرگ، در معرض خطرهای جدی قرار دهند، به امید این که صدای حق طلبانه آنها به گوش جهانیان و گوش ناشنوای مسئولان رژیم جمهوری اسلامی برسد.
کارزار دفاعی ما نهادهای حقوق بشر ایرانی خارج از کشور نیز در راستای حمایت از آنان و به منظور جلب توجه افکارعمومی جهان نسبت به شرایط فوق العاده وخیم زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران انجام پذیرفت.
در پایانِ اعتصاب غذای نمادین و کارزار سه روز دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، ما از شخصیت‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر در سرتاسر دنیا می‌خواهیم که از حقوق و خواسته های قانونی و برحق زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران دفاع نموده و مسئولان رژیم جمهوری اسلامی را برای پاسخگوئی به خواسته های آنان، به هر شکل ممکن تحت فشار قراردهند. برخی از این خواسته های انسانی و ابتدائی عبارت اند از:
۱- حق انتخاب وکیل و رسیدگی مجدد به اتهامات وارده در دادگاه های صالحه و با حضور قضات بی‌طرف و هیأت منصفه.
۲- خاتمه دادن به سیاست اعمال مرگ تدریجی و ادامه اذیت و آزار زندانیان سیاسی-عقیدتی و خانواده ها و بستگان آنان.
٣- برخورداری از حقوق انسانی که در قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی ایران به رسمیت شده است از قبیل: حق ملاقات و مکالمه و مکاتبه با خانواده، حق مرخصی، حق دسترسی به پزشک و درمان در خارج از زندان، حق آموزش و دسترسی به کتاب و وسائل آموزشی، حق استفاده از هوا و غذا و پوشاک مناسب و سالم در زندان و غیره.
۴- الغای مجازات اعدام و شکنجه به هر شکل.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران
۲۴/۰۷/۲۰۱۶

امضاء:
۱. انجمن تئاتر ایران و آلمان
۲. انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ
٣. انجمن زنان مونترآل
۴. انجمن مجازی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
۵. انجمن همبستگی ایرانیان - دالاس
۶. بنیاد اسماعیل خویی
۷. جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران – سوئد
٨. جامعه حقوق بشر اتریش
۹. جمعیت کردهای مقیم فرانسه
۱۰. مادران پارک لاله ایران
۱۱. حامیان مادران پارک لاله - دورتموند
۱۲. حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ
۱٣. حامیان مادران پارک لاله - لندن
۱۴. حامیان مادران پارک لاله - فرزنو
۱۵. شبکه همبستگی ملی فرزنو - کالیفرنیا
۱۶. فدراسیون اروپرس
۱۷. کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو
۱٨. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
۱۹. کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس
۲۰. مادران صلح مونترال
۲۱. همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران - مونترال
۲۲. همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران - نیویورک
۲٣. همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران - لوس آنجلس
۲۴. همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران – ونکوور

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید