پرونده ناقض حقوق بشر: حسین الله کرم


برگرفته از صفحه فیسبوک عدالت برای ایران

18 تیر 1395

حسین الله کرم، رئیس کنونی شورای هماهنگی نیروهای حزب الله به دلیل نقش آفرینی فعال در سرکوب دانشجویان کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸، حمله به سینما قدس در سال ۷۴، محاصره فرودگاه خرم آباد در سال ۷۹ و بسیاری اقدامات سرکوب گرایانه دیگر مرتکب نقض حقوق بشر شده است و باید پاسخگو باشد. 

بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، حسین الله ‌کرم رئیس انصار حزب الله و سرهنگ سپاه پاسداران است. او از بنیانگذاران انصار حزب الله است. این گروه شبه نظامی در چندین مورد در دوره های زمانی مختلف در استفاده بیش از حد از خشونت برای سرکوب دانشجویان دست داشته است.
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله حسین الله‌کرم را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
به گزارش عصر ایران، حسین الله کرم در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی یکی از فعال‌ترین چهره‌های حزب‌الله بود. مسئولین وزارت کشور اصلاحات از الله کرم و دار و دسته‌اش با عنوان "گروه فشار" و "لباس شخصی" یاد می‌کردند. 
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید