شلاق مشوقی برای سرمایه‌گذاری در ایران

سرمایه‌‌داران محترم شما می‌توانید بدون هیچ مزاحمت، با سود سرشار در ایران سرمایه‌گذاری تضمینی کنید.


مواردی که موجب امنیت سرمایه‌ی شما می‌شود را در ذیل ذکر می‌کنم:

1-  قوه مقننه: آن چنان قوانینی تصویب کرده که کارگر هیچ حق و حقوقی ندارد و شما اختیار دارید به هر نحوی با او برخورد کنید.

2- قوه قضاییه: همیشه حق را به شما می‌دهد که هیچ کارگری حق اعتراض ندارد و اگر احتمالا به چنین مواردی برخورد کردید، همه‌ی حق با شماست.


3- قوه مجریه: با تمام توان می‌کوشد تا از همه نوع امنیت، چه جانی و حفظ اموال‌تان شما را از شر کارگران در امان نگاه دارد و هیچ خدشه‌ای به حقوق‌ شما وارد نشود و هیچ کارگری حق نگاه کردن چپ به شما را هم نداشته باشد.


4- مردم نیز تشنه‌ی کار از هر نوع که بخواهید هستند: تحصیلکرده‌ی بی‌افاده، نیم تحصیلکرده‌ی مشتاق ازدواج که با حقوق کم هم راضی هستند، شما می‌توانید سه ماه به سه ماه قرارداد ببندید و بگویید آزمایشی، باز بگویید سه ماه دیگر هم کار کن و در آخر هم می‌توانید بگویید اخراج. آن کارگرانی هم که به قصد کشتن خودشان کار می‌کنند را نگه ‌دارید و بعد از شش ماه مزدشان را بدهید و بگویید بیمه بیکاری را از حقوق و مزایایت کم کرده‌ایم.


یا می‌توانید بیمه نکنید، چون سه ماه به سه ماه قراداد می‌بندید و یا از زیرش در می‌روید و به کارگران می‌گویید بیمه شده‌اید، ولی آن مبلغ مربوط به کار فرما را پرداخت نمی‌کنید و اگر احیانا کارگری را دیدید که غر می‌زند، می‌توانید از او شکایت کنید، چون همیشه حق با شماست.

قضات محترم نیز هر آنچه شما گفتید را در پرونده درج نموده و آن را مِلاک قرار داده و آن کارگر پرخاش‌گر و بی‌تربیتی که مزدش را طلب می‌کند، به زندان، جریمه نقدی، و شلاق در ملا عام محکوم می‌کند و شما هیچ آسیبی نمی‌بینید.

و اما شما هم وظایفی دارید که باید به آن عمل کنید:

1- با هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق ندارید قرارداد ببندید، به جز قرارگاه‌ها.
2- هیچ سخن علنی و یا یواشکی با هیچ یک از رسانه‌ها نباید داشته باشید.
3- متن قرارداد باید کاملا محرمانه باشد.
4- اگر کار تولیدی شما موجب خسارت به محیط زیست و خسارت جانی به مردم شد، باید خسارت آن را به دولت پرداخت کنید تا از این پول برای ساکت کردن مردم استفاده شود.
و در آخر مقدم‌تان را گرامی می‌‌داریم و بی‌صبرانه منتظر سرمایه‌گذاری‌تان هستیم.
 


ملوک صفاییان

یازدهم خرداد 1395
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید