مادر بهکیش، مادری دیگر از جنس مقاومت و مبارزه - حامیان مادران پارک لاله ایران - دورتموند


مادری دیگر از جنس مقاومت و مبارزه، مادر بهکیش عزیز همه، هرگز
فراموشت نخواهیم کرد. یاد و خاطره استواری هایت را در گوش نوه های
خود ترانه می کنیم. لبخند مهربانت در قلب های ما حک شده است. مشعل 
دادخواهی دستت را دست به دست خواهیم کرد.

حامیان مادران پارک لاله ایران - دورتموندTags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید