وضعیت مخاطره آمیز زندانیان سیاسی

• اتحادیه آزاد کارگران با انتشار بیانیه ای تهدید مداوم زندانیان سیاسی را بشدت محکوم کرده و خواستار جدائی زندانیان سیاسی از سایر جرائم عادی شده است ...
برگرفته از سایت اخبار روز
شنبه  ۲۶ دی ۱٣۹۴ -  ۱۶ ژانويه ۲۰۱۶

وقتی یک متهم در روند دادگاههایی غیرمعمول و جدا ازشاخص های پذیرفته جهانی و با اتهاماتی کلیشه ای بعنوان زندانی وارد اسارتگاهی به نام زندان میشود، چنین تصور میشود که برای تحمل حبس احکام ظالمانه ای که برایش صادرشده روزگار میگذراند. اما حوادث مکرر پیش آمده از یورش گاه و بیگاه و سازمانیافته تا تحریک لات و لمپنهایی که برای خلاصی از اسارت، تسلیم و برده قدرت میشوند حکایت از آن دارد که زندانی "سیاسی و امنیتی" برای کشیدن حبس معمول خود امنیت جانی ندارد و شرایط مخاطره آمیزی را همراه با تشویش و دغدغه میگذراند.
طی روزهای گذشته در بند ٨ زندان اوین بار دیگر یکی از اشرار و گردنکش های زندانی به بهانه درگیری که هفته پیش بوجود آمده بود، با چاقوکشی، داد و بیداد راه انداخت تا جوی از رعب و ترس ایجاد کند. بعد در حمام رفته و با زخمی کردن بدن خود بیرون آمده و در تمام طبقات عربده کشان زندانیان سیاسی را به باد ناسزا گرفت.
بدنبال این حرکت، زندانیان همگی در اعتراض به این وضعیت دم سالن هایشان تجمع کرده و اعلام کردند که باید به این وضعیت که عواقب غیرقابل پیش بینی و مخاطره آمیز برای زندانیان دارد پایان داده شود.
روز بعد از حادثه نیز باز افسر نگهبان خزائی برای چندمین بار با زندانیان درگیر شده است که باز زندانیان با مراجعه به رئیس بند خواستار انتقال وی شدند. و در ادامه پافشاری زندانیان علیه ایشان ناچار مجبور به عذر خواهی شده اما مورد قبول زندانیان قرار نگرفت و خواستار اقدام عملی در مورد ایشان شدند.
بدنبال انعکاس یورش به بند معروف ٣۵۰ اوین که به ضرب و شتم و زخمی شدن تعدادی از زندانیان منجر شده بود و اعتراضات گسترده ای را در داخل و خارج کشور بهمراه داشت، با پراکندن و تغییر دادن زندانیان سیاسی، بند ٨ زندان اوین شکل گرفت که بدترین شرایط، فشارها و محدودیت ها با کمترین امکانات را برای زندانیان دارد.
جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزادکارگران ایران و تعدادی از رهبران معلمین در این بند نگهداری میشوند.
یورش های گاه به گاه به زندانیان به بهانه های مختلف و جلوی صحنه فرستادن اوباش های عربده کشی که با پشتگرمی مدیریت زندان مسبب حوادث و اتفاقات غیرقابل پیش بینی میشوند مصادیق بارز آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی به زندانیان است. ادامه این وضعیت بشدت خانواده ها را مضطرب و نگران کرده است.
اتحادیه آزادکارگران ادامه این وضعیت غیرانسانی با زندانیان را بشدت محکوم کرده و خواستار جدائی زندانیان سیاسی از سایر جرائم عادی میباشد.
و اعلام میداریم که تامین سلامت و امنیت زندانیان توام با امکانات و تضمین شرایط مناسب روحی و جسمی برای آنان بعهده قوه قضائیه و سازمان زندان هاست. در نتیجه مسئولیت عواقب حوادثی از این قبیل بعهده مراکز فوق میباشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۲۶/۱۰/۱٣۹۴
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید