زنی دلیر از مادران پارک لاله ایران از میان ما رفت!با تاسف و اندوه فراوان، خانم فایزه ناظمی(فافا جان) در روز دوشنبه 20 مهر 1394 از میان ما رفت و سه شنبه در بهشت سکینه کرج دفن شد. او از جنس دیگری بود، زنی که سمبل شجاعت و عشق بود، زنی که مهر می‌پراکند و همراه همیشگی ما بود، تا زمانی که به دلیل بیماری از پا افتاد. به خانواده و بستگان و دوستانی که واقعا او را دوست می‌داشتند و با او مهربان بودند، تسلیت می‌گوییم و در غم‌شان شریک‌ایم.

او نه عزیزی را در خیابان و نه در زندان از دست داده بود، ولی عاشق تمام کسانی بود که برای دادخواهی و حق طلبی مبارزه می‌کنند و چه مهربان در کنارمان بود، در دیدار با خانواده‌های آسیب دیده، در دیدار با همدیگر، در مسافرت و در پارک لاله تهران، مادرِ همه‌ی ما بود.

زمانی که گروهی دستگیر شده بودیم، نیز چه بی پروا و جسور در کنارمان بود و به ما دلداری می‌داد و می‌خندید و همه شیفته‌اش شدیم و آن جا و در دیدارهای بعدی به شخصیت مقاوم و صبور و دوست داشتنی او پی بردیم.  

فافا جان از زمانی که بیمار شد، کمتر می‌توانست با ما همراهی کند و مدتی نیز از او بی خبر ماندیم و برنامه داشتیم که به دیدارش برویم، ولی این رفتن و رفتن میسر نشد و او دل به تنهایی سپردن را برگزید و خیلی زود از میان ما رفت.

استواری و مهربانی‌اش در یاد ما همواره زنده و گرامی است!https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

مادران پارک لاله ایران

25 مهر 1394

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید