روز جهانى حمايت از زندانيان سياسي و عقیدتی در هامبورگ - حامیان مادران پارک لاله ایران

اکسیون حامیان مادران پارک لاله ایران شنبه ۲۰.۰۶.۲۰۱۵   روز جهانى  حمايت از زندانيان سياسي و عقیدتی در هامبورگ   


حامیان مادران در هامبورگ امسال نیز به مانند  چهار سال اخير در روز سى خرداد –بيستم ژوئن ٢٠١٥  روز جهانى  حمايت از زندانيان سياسي و عقیدتی به همراه سازمانها, تشكلها و شخصيتهاى مدافع آزادى زندانيان سياسي در سراسر جهان  صداى زندانيان سياسي و خانواده هايشان بودند و احکام و اجرای اعدام , " اعدام های خاموش" و   احکام تبعید آنان را به شدت محکوم کردند و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنان شدند .

بنابر آمار نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران , خرداد ماه سال ۱۳۹۴  با اعدام ۳۰ نفر در شهرهای کرج (زندان قزلحصار)،اردبیل ،کرج (زندان رجایی شهر) ،مشهد، کرمان وگچساران آغاز گردید.

همچنین اعدام های دسته جمعی و مکرر در زندان قزلحصار و  زندان رجایی شهر کرج منجمله اعدام دست جمعی ۲۵ زندانی که عمده این اعدام ها مخفیانه و بدون پوشش رسانه های دولتی انجام شد. 
 فقط در زندان قزل‌حصار۵۴ زندانی محبوس دیگر در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند. لازم به یادآوری است، از ۱۶ اردیبهشت ماه تاکنون ۶۷ نفر تنها در زندان قزل‌حصار اعدام شده اند

یکی دیگر از مواردآشکار نقض  حقوق بشر در ایران , اعدام بی خبر و بدون ملاقات منصور اروند زندانی سیاسی در زندان میاندواب بود .

این اکسیون با گفتگو در رابطه با حقوق بشر در ایران و جمع آوری امضا مورد استقبال شهروندان و رهگذران روبرو شد.

حامیان مادران پارک لاله ایران در هامبورگ از سپتامبر ۲۰۰۹ با اکسیون های هفتگی خود در این شهر پیوسته صدای دادخواهی مادران پارک لاله هستند.

مادران پارک لاله ایران، مبارزات آزادی خواهانه و حق طلبانه فرزندان دلیر این آب و خاک را ارج می نهند  و با خانواده های داغدار و آسیب دیده آن ها ابراز همدردی  می کنند و  هم چنین خواهان آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی؛ لغو مجازات اعدام؛ محاکمه و مجازات آمران و عاملان همه چنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی هستند ، و اعتقاد عمیق دارند  برای رسیدن به سه خواست حداقلی خود، باید در جهت رسیدن به آزادی بیان و اندیشه، رفع هر گونه تبعیض و جدایی دین از حکومت نیز تلاش کنند ؛ زیرا علت اصلی این بی عدالتی ها را در قوانین آزادی ستیز و تبعیض امیز جمهوری اسلامی میدانند .

حامیان مادران پارک لاله ایران , خرداد سال ۱۳۹۴هامبورگ

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.