حکیمه جان تولدت مبارک سومین سالی است که زادروزت را در حالی که خودت پشت میله های زندان هستی، گرامی می داریم. تو به جرم همدردی با مادران و خانواده هایی که فرزندان رشید خود را در وقایع پس از انتخابات 1388 از دست داده  و از بدیهی ترین حق شان یعنی سوگواری و حضور آزادانه بر مزار فرزندانشان محروم شده بودند، دستگیر و محاکمه شدی. براساس حکمی که نه بر پایه داد و انصاف بلکه حکمی ناعادلانه که با تکیه بر قدرت، مقام و ثروت صادر شد، به سه سال حبس محکوم شدی. آبان 91 با آن که می دانستی اربابان قدرت و زور رحم ندارند، با عزمی جزم، آمادگی خود را برای رفتن به زندان حکومت سیاه کار جمهوری اسلامی اعلام کردی. در زندان نیز از پا ننشستی و با همبندیان دیگر مدام در تلاش و تکاپو بودید، به حق کشی ها و بی عدالتی هایی که با گوشت و پوست خود حس می کردید معترض بودید، به همین دلیل تنها و تنها یک بار امکان یافتی که به مرخصی بیایی و از سایر مرخصی هایی که حق هر زندانی است محروم بودی. تو تسلیم نشدی چون شنیدن حرف زور در مرام تو نیست، این بار به جرم اعتراض به برخوردهای غیرانسانی زندان بانان با زندانیان به قرچک که از نامناسب ترین و غیرانسانی ترین زندان های کشور است، تبعید شدی. تنها و تنها هشداری که برای اقدام به اعتصاب غذا دادی سبب شد که زندان بان عقب نشینی کند و حال که ظاهرا تنها 6 ماه به پایان حبس ات مانده تو را به اوین برگردانند. می دانیم که تو هم چنان بر عهد خود هستی و تسلیم ستم و ستمکار نمی شوی، زنده به آنی که در برابر ناعدالتی آرام نگیری. این خصلت تو را می ستاییم و برای دیدنت خارج از آن سلول های دلگیر و راهروهای باریک روزشماری می کنیم.


حکیمه جان تولدت مبارک


پنجم اردیبهشت 94

یکی از مادران پارک لاله
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید