درباره شرايط نامطلوب پناهجويان ایرانی

 نامه همبستگی برای حقوق بشر در ایران
به كميسارياى عالى پناهندگی سازمان ملل متحد

عالی جناب آنتونیو گوترز
كميسارياى عالى پناهندگی سازمان ملل متحد
موضوع : شرايط نامطلوب پناهجويان ایرانی

سيل بزرگ مهاجرت و پناهندگی ایرانیان، بدلیل شرایط بد اقتصادی کشور، سرکوب منتقدین واعمال زور، سرکوب و جو خفقان ناشی از پایمال کردن حقوق شهروندی است که توسط جمهوری اسلامی در ایران صورت می گیرد.سختگیری پذیرش پناهجو توسط کشورهائ مقصد وشرایط نامطلوب نگهداری پناهجویان، موجب مشکلات شدید امنیتی و روحی گردیده استخودکشی محمد رهسپار، حامد سمیعی به دلیل "افسردگی ناشی از بلاتکلیفی و فشارهای ناشی از وضعیت پناهندگی"،غرق شدن قایق حامل پناهجویان در راه استرالیا، عفونت خونی حمید خزایی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی که منجر به مرگ وی شد، خود کشی کیوان نظری با باز کردن‌ کپسول گاز آشپزخانه، مرگ مشکوک جمال حسينى نمونه های بارز نقض حقوق پناهندگی میباشد و نشان از بی توجهی و عملکرد ضعیف دفتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد،می باشد.
عدم برخورداری از امکانات پزشکی و نداشتن اجازه کار و تحصیل و بلاتکلیفی ، سبب شده پناهجویان به مرز "فروپاشی روحی "برسند.اعتصابهای غذایی، تجمعات اعتراضی از سوی پناهندگان روشی دیگر برای تغییر شرایط نا مطلوب کنونی است تا بتوانند به حقوق خود به عنوان یک انسان دست یابند.
ضمن ابراز تاسف از عمل‌کرد وکلای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و همچنين در نظر گرفتن بند ١٤ بيانيه حقوق بشر و كنوانسيون سال ١٩٥١ و پروتكل ١٩٦٧سازمان ملل ، ما نهادهاى حقوق بشرى در حمايت از پناهجويان از همه مسئولان و دستگاههاى ذيربط خواستار به رسمیت شناختن حقوق پناهندگان و تامین امکانات مالی ، آموزشی و خدمات پزشکی می باشیم.

:رونوشت
جناب اقاى بان كى مون دبيركل سازمان ملل متحد
جناب اقاى ژان کلود یونکر رياست اتحاديه اروپا
جناب آقای مارتین شولتز ریاست پارلمان اروپا
دفتراتحادیه اروپا در امور پناهندگان
جناب أقای ژان کلود یونکر ریاست کمیسیون اروپا
جناب آقای کریم لاهیجی ریاست کنفدراسیون بین المللی حقوق بشر
سازمان عفو بین‌المللی


همبستگی برای حقوق بشر در ایران
:امضاء کنندگان
١اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایرانمونترال
٢اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایرانلس آنجلس
٣اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایراننیویورک
٤اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایرانونکوور
٥اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایرانتورنتو
٦انجمن فرهنگی ایران و سوئیسژنو
٧انجمن تاتر ایران و آلمان
٨انجمن زنان ایرانیمونترال
٩انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایرانهامبورگ
١٠باشگاه جنبش سکولار دمکرات ایران در لس آنجلس
١١بنیاد اسماعیل خویی
١٢پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران
١٣جنبش سبزصداى موج سبز لندن
١٤جنبش سبزصداى موج سبز بيرمنگام
١٥جنبش سبز - صداى موج سبز كارديف
١٦خانه همبستگی مهرکلن
١٧حامیان مادران پارک لالهدورتموند
١٨حامیان مادران پارک لالهفرزنو
١٩حامیان مادران پارک لالهمونیخ
٢٠حامیان مادران پارک لالههامبورگ
٢١حامیان مادران پارک لاله ( مادران عزادار ایران)/جنوب کالیفرنیا
٢٢شبکه همبستگی ملی ایرانیان فرزنوکالیفرنیا
٢٣کانون فرهنگی و حقوق بشری سیمرغ - دورتموند
٢٤كانون فرهنگ و هنر فرزنوکالیفرنیا
٢٥کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانیپاریس
٢٦کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو
٢٧کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
٢٨مادران صلح مونترال
************************************************************************************************

His Excellency Antonio Gueteres
United Nation Refugee High Commissioner
cc:
- His Excellency Ban Ki-Moon United Nation Secretary General
- His Excellency Jean-Claude Junker President of European Commission
- His Excellency  Martin Schulz President of European Parliament
- European Council on Refugees and Exiles
- Abdolkarim Lahiji president of the international federation for human Rights
- Amnesty International
14 Oktober 2014

RE:THE UNDESIRABLE CONDITION OF IRANIAN NATIONALS SEEKING REFUGEE  STATUS
Your Excellency 
The Islamic Republic of Iran has been committing many atrocities against its own people, including extensive human rights violation, banning protests against the Regime’s policies, arresting and imprisoning protestors.  These problems are exacerbated by the sociopolitical situation in the country, leaving many people with feelings of despair and hopelessness.  As a result, in recent years, there has been a flood of Iranians seeking refugee status in other countries.
However, these poor people, who have had to deal with so many atrocities in Iran, find that their situation in the host countries processing their refugee applications is also appalling.  The host countries are making the whole process unbearable, causing the asylum seekers innumerable physical and mental problems, such as disease and a complete lack of security.  
To cite a few examples, Mohammad Rahsepar and Hamed Samiee both committed suicide, mainly as a result of severe depression and stress from not knowing their fate and harsh treatment.  Hamid Khazaiee’s blood infection, which went untreated, led to his death.  Keivan Nazaree took his own life by opening the gas tank in the kitchen. The drowning of so many asylum seekers in boats on the way to Australia and the suspicious death of Jamal Hosseini are testimony to the lack and absence of any proper supervision by the Envoys of Un refugee Commissioner’s office.
Asylum seekers experience severe mental anguish and depression due to being denied rights to work, education and medical attention also not knowing their future.  As a result, they are forced to fight for their rights by going on hunger strike and demonstrations against the tragic conditions they find themselves in.
To conclude, we are writing to express our disappointment with the Envoys of the UN refugee Commissioner.  We would like to draw your attention to the United Nation's declaration of Human Rights, in particular to article 14, moreover the 1951 Refugee convention and its 1967 Protocol to protect refugee rights.  We demand the complete recognition and observance of the human rights of asylum seekers, particularly in relation to the provision of medical and educational facilities and financial assistance. 

Yours Sincerely
Solidarity for Human Rights in Iran

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید