درخیل عشق ورزان

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=30258

alireza-jabari.jpgبرگرفته از سایت عصرنو

دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰ مارس ۲۰۱۴

علی رضا جباریدر گرامی داشت خاطره ی ماندگار شاعر عشق ورز: علی شاه مولوی

در سوک عشقبازان تاکی توان نشستن
برخیز و آتشی کن، تاکی زخود گسستن

ما بی دلان عشقیم، دل در گرو نهاده
مستیم و می پرستیم، بردارجام باده

مستیم ما اسیران، بردل نهاده آتش
ترسم جهان بسوزد زین شعله های سرکش

زین شعله ی شب افروز دلها بسی بسوزد
وانگه جهان بسوزد چون شعله ها فروزد

برخیز و آتش دل در رهروان فزون کن
تا عشق زنده ماند دلها تو غرق خون کن

رفتی و عشق ماناست تا مردمی است برپا
گیرم که رفت حلاج، دنیاست پر زغوغا

تا اخگری بسوزد، بس شعله برفروزد
آتش به جای ماند، چون عالمی بسوزد

در خیل عشق ورزان دیگر نخواهی آمد
تا مشعل تو بر جاست، نام تو زنده ماند

علی رضا جباری (آذرنگ) 19/12/92 (2014/ 4/ 10)
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید