مجازات اعدام را متوقف کنید!

موج گسترده اعدام در سال های اخیر نگرانیهای فزاینده ای را در جامعه ما به ویژه در میان خانواده هایی که زندانیان محکوم به اعدام دارند، ایجاد کرده و پس از روی کار آمدن رییس جمهور جدید نیز این نگرانی ها تشدید شده است.  

چرخه خشونت و اعدام از ابتدای رسمیت یافتن جمهوری اسلامی آغاز شد و با اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت به ویژه کشتار گروهی زندانیان سیاسی در تابستان 67 به اوج شقاوت در قضاوت رسید و تاکنون نیز از طزف هیچ فرد یا نهاد مسوولی پاسخی مبنی بر چگونگی و چرایی این اعدام های سیاسی داده نشده است.

این اعدام ها که همه زندانیان، از سیاسی و عقیدتی گرفته تا جرایم عادی را شامل می شود،  نشان از آن دارد که رژیم جمهوری اسلامی با روش غیر انسانی حذف، سیاست پاک سازی زندان ها و کاهش زندانیان را هم چنان دنبال می کند.

پرسشی در این میان مطرح می شود، جمهوری اسلامی این پاک سازی های غیر انسانی را با چه هدفی انجام می دهد و چرا پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی شمار اعدام ها افزایش یافته است؟ دولتی که در مورد یکی از ابتدایی ترین اصول انسانی "حق حیات" سکوت اختیار کرده است و با بی تفاوتی از کنار این حق انسانی می گذرد و آشکارا و سیستماتیک حقوق بشر را نقض می کند، ولی با نمایش دموکراسی، منشور حقوق شهروندی سراپا تبعیض را به نظرخواهی مردم می گذارد.

ما از همه انسان های آزادیخواه و نهاد های حقوق بشری در سراسر جهان در خواست می کنیم که بیش از این در مورد سلب گستره حق حیات انسان ها سکوت اختیار نکنند و برای لغو مجازات اعدام به جمهوری اسلامی فشار بیاورند. این مجازات سال هاست که در بسیاری از کشورها لغو شده و مجازاتی جایگزین برای آن در نظر گرفته اند.  

در گذشته اعدام در بسیاری از کشورهای جهان انجام می شد، اما امروزه تعداد زیادی از کشورها این مجازات را برچیده اند یا کمتر آن را به اجرا در می آورند. فشار افکار عمومی و سازمان های مدافع حقوق بشر و دادخواهان در کاهش صدور مجازات اعدام و یا کنار گذاشتن آن نقش مهمی دارد. برخی کشورهای جهان از راه برگزاری همه پرسی، اعدام را از قوانین قضایی خود برداشته اند.   

ما مادران پارک لاله ایران، بار دیگر بر سه خواست همیشگی خود تاکید می کنیم و از مردم شریف و آزاده ایران می خواهیم که در رسیدن به این خواست ها، بخصوص برای لغو مجازات اعدام در کنار ما باشند و ما را همراهی کنند. 

ما خواهان لغو فوری اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم، چون داشتن آزادی بیان و اندیشه را حق هر انسانی می دانیم و از همین جا از جمهوری اسلامی برای نادیده گرفتن سیستماتیک حقوق بشر در سی و چهار سال گذشته اعلام جرم می کنیم. در مورد اعدام زندانیان عادی نیز اعتقاد داریم که مجازات اعدام نه تنها باعث بازدارندگی از جرم نشده است و نمی شود، بلکه چرخه خشونت و انجام جرم و جنایت را باز تولید کرده و می کند و در این رابطه از فراخوان لغو گام به گام اعدام حمایت می کنیم و خواهان مجازات های جایگزین به همراه برنامه ریزی آموزشی و فرهنگی برای زندانیان عادی در کنار آماده سازی جامعه برای زندگی سالم مردم هستیم.


مادران پارک لاله ایران


نهم دی 1392
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید