سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر فرخنده باد

در 65 سالگی اعلامیه جهانی حقوق بشر، مردم ایران همچنان از بسیاری حقوق مندرج دراین قرارداد جهانی که متضمن حفظ آزادی وکرامت انسانی است محروم می باشند و پاسخ جمهوری اسلامی به مدافعان حقوق بشر در این کشور همچنان زندان، شکنجه و اعدام است. برای اعتراض به نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر در ایران، و برای رساندن صدای حق طلبانه مردم ایران به گوش مدافعان حقوق بشر در سرتاسرجهان، از تمامی نهادها و شخصیت های وفادار به اعلامیه جهانی حقوق بشر دعوت میکنیم که در سالگرد صدور این سند تاریخی، با اقدامی هماهنگ و مشترک، در کارزاری وسیع و جهانی، خواسته های حقوق بشری مردم ایران را بگوش مجامع بین المللی و وجدان‌های بیدار در کشورهای مختلف برسانیم. بی تردید مبارزه پیگیر و سرتاسری ما، میتواند خودکامگان حاکم برایران را به عقب نشینی مجبور سازد.
در سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، امسال نیز مانند سال‌های گذشته، توجه جهانیان را به عمده ترین موارد تبعیض و نقض حقوق بشر در ایران جلب می‌نمائیم و از جمله خواستار حقوق زیر برای هموطنان دربند و ستمدیده ایران می‌گردیم.
  1. آزادی تمامی زندانیان سیاسی – عقیدتی و پایان دادن به مجازات حصر خانگی.
  2. لغو شکنجه و مجازات اعدام و سایر مجازات های قرون وسطائی در ایران (سازمان جهانی عفو بین الملل، زندان انفرادی را نیز به مثابه یک نوع شکنجه اعلام داشته است).
  3. پایان دادن به تمام تبعیض هائی که جمهوری اسلامی بر شهروندان ایرانی اعمال داشته و میدارد و به رسمیت شناختن حقوق برابر برای همه شهروندان ایرانی.
  4. تأمین آزادی بیان، قلم، اندیشه و مطبوعات و فعالیت های هنری و گردش آزاد اطلاعات و لغو قانون سانسور دولتی.
  5. به رسمیت شناختن حق تجمع و گردهمائی برای شهروندان ایرانی و فعالیت آزاد و علنی تشکل‌های سیاسی و صنفی و حرفه ای با توجه به حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و مصوبات کنوانسیون‌های بین المللی.

همبستگی برای حقوق بشر در ایران
اگر به عنوان یک نهاد می‌خواهید این بیانیه را امضا کنید، با ایمیل زیر تماس بگیرید:
امضا کنندگان:
۱ـ مادران پارک لاله ایران
۲ـ اتحاد برای ایران / بلژیک
۳ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / شیکاگو
۴ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / لوس آنجلس
٥ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / نیویورک
٦ـ انجمن حقوق بشر و دمکراسی برای ایران / هامبورگ
٧ـ انجمن فرهنگی ایران و سوئیس / ژنو
٨- انجمن مدافع دموکراسی در ایران / جنوب کالیفرنیا
٩ـ جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
١٠- بنیاد اسماعیل خویی
١١ـ جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران / جنوب کالیفرنیا
١٢ـ جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران / سوئد
١٣ـ حامیان مادران پارک لاله - ایتالیا
١٤ـ حامیان مادران پارک لاله - دورتموند
١٥ـ حامیان مادران پارک لاله - ژنو
١٦ـ حامیان مادران پارک لاله - فرزنو
١٧ـ حامیان مادران پارک لاله - لندن
١٨- حامیان مادران پارک لاله - لوس آنجلس / ولی
١٩ـ حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ
٢٠ - خانه همبستگی مهر/ کلن
٢١ـ شبکه همبستگی ملی ایرانیان فرزنو / کالیفرنیا
٢٢ـ صدای موج سبز ـ جنبش سبز / بیرمنگهام
٢٣- صدای موج سبز ـ جنبش سبز / کاردیف
٢٤- صدای موج سبز ـ جنبش سبز / لندن
٢٥- فدراسیون اروپرس
٢٦- کانون فرهنگ و هنر / فرزنو
٢٧- کانون ایران آزاد
٢٨- کانون سیمرغ / دورتموند
٢٩- کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران / شیکاگو
٣٠- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی / پاریس
٣١- کنشگران سیاسی ایران - جنوب کالیفرنیا
٣٢- همایش ایرانیان / هامبورگ
٣٣- فعالین حقوق بشر و دموکراسی برای ایران-هامبورگ


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید