گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین ژانویه 2013

http://madaranvienna.blogspot.co.at/2013_01_01_archive.html

Sonntag, 13. Januar 2013


گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
ژانویه 2013

گردهمایی این هفتۀ مادران با همراهی و همکاری سازمان عفو بین الملل انجام شد.  حامیان مادران پارک لاله با در دست داشتن عکسهایی از زندانیان سیاسی به اعتراض بر علیه حکم اعدام بویژه در مورد برادران مرادی زانیار و لقمان پرداختند. با وجود برف و سرمای زیر صفر درجه، عابرین در مقابل عکسها تامل می کردند و در مورد دلیل گردهمایی و وضعیت زندانیان سیاسی در ایران سوال می کردند. نمایندۀ سازمان عفو بین الملل به جمع آوری امضاء علیه حکم اعدام پرداخت.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید