جواب مادران سیاه پوش ایتالیا در حمایت از مادران عزادار و در جواب به نامه شیرین عبادی

جواب مادران سیاه پوش ایتالیا که در حمایت از مادران عزادار و در جواب به نامه خانم شیرین عبادی نوشته اند و به تمام شبکه زنان سیاه پوش در دنیا فرستاده شده است.
در جواب به درخواست شیرین عبادی, برنده جایزه صلح نوبل, حمایت خود را از مادران وتمام زنانی که در ایران و هر کجای دنیا با قبول خطر مرگ به خیابان ها می روند و برای درخواست عدالت و حقیقت,برای قربانیان سرکوبی ها وبرای حاکمان که بازور اسلحه هر مبارزه ای را برای احقاق حقوق خویش زیر پا میگذارند, تلاش میکنند.همزمان با رساندن صدای مادران ایران بگوش دنیا, صدای خود را نیز رسا تر کرده فریاد میزنیم که راه حل رنج آنان رادرجنگ نمی بینیم همانطور که راه حل سرکوبی زنان افغان را در سال 2001 هم ایجادجنگی که هنوز هم ادامه دارد نبود.
زنان سیاه پوش
Rispondiamo all'appello di Shirin Ebadi, premio Nobel per la Pace, edesprimiamo la nostra solidarietà alle madri iraniane e a tutte le donne che,in Iran e ovunque nel mondo, anche a rischio della loro vita, scendono instrada per esigere giustizia e verità, perché non scenda il silenzio sullevittime della repressione e del potere che usa la forza delle armi permettere a tacere chiunque lotti per il rispetto dei propri diritti.Mentre estendiamo la nostra solidarietà alle madri di Iran, alziamo anche lenostre voci perche' la loro sofferenza non venga usata per giustificare"soluzioni" militari alla crisi in Iran, come e' stata usata la ripressionedelle donne di Afghanistan per giustificare la guerra, lanciata in 2001 checontinua ancora oggi.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید