کمک گرفتن از" پیکرهای بیجان" برای کمک به درک بهتر آنچه در جمهوری اسلامی می گذرد!لحظاتی از گردهم آیی در شهر کلن

از سکوت وتشویق تا به مانند پیکرهای بیجان برروی زمین دراز کشیدن وحمل نوار صد ها متری حامل هزاران نام وعکس آزادیخواهان قربانی تا سپردن صدها گل سرخ وسپید به یاد قربانیان 2نسل از جوانان آزادیخواه در ایران به آبهای راین !
گزارشی کوتاه از گرد همآیی ایرانیان درکلن در آستانه 10 شهریور سالگرد فاجعه ملی اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 و همزمان با تیرباران صدهاجوان تظاهرکننده در خیابانهای شهرهای ایران در جمهوری اسلامی !
برای بیست ویکمین بار ودر آستانه بیست ویکمین سالگرد قتل عام هزاران زندانی سیاسی غالبا محکوم به زندان در سال 67 به دستور آیت الله خمینی وهمزمان با کشتارنسل تازه ای از جوانان آزادیخواه در ایران،صدها تن از ایرانیان مدافع حقوق بشربا دیدگاههای گوناگون در بعدازظهر شنبه 29آگوست2009 در شهر کلن،بادردست داشتن عکسهای قربانیان 2نسل از جوانان آزادیخواه ونیز شاخه های گل در کنار کلیسای تاریخی دم گردهم آمدند.

مراسم با یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان 2نسل از آزادیخواهان ایران درسالهای 60-67 و88 وسپس یک دقیقه تشویق آنان به احترام شجاعت وایثارشان آغاز شد وبا بیان خاطرات زندانیان سیاسی جان به در برده ادامه یافت .در طول مراسم چندین تن از شرکت کنندگان با دردست داشتن تصاویر قربانیان بی حرکت به مانند یک پیکر بیجان برروی زمین دراز کشیده بودند.
در ادامه، شرکت کنندگان بادر دست داشتن لیست چند صدمتری به هم پیوسته حاوی هزاران عکس ونام هزاران زن ومرد اعدام شده درزندان وخیابان در جمهوری اسلامی که در جلوی همه آنها تصاویر بزرگ ندا وسهراب اعرابی حمل
می شد،به سوی رود راین حرکت کردند .در پایان به سنت هر ساله صدها گل سرخ به یاد هزاران قربانی قتل عام 1367و صدها گل سپید به یاد جوانان آزادیخواهی که در ماههای اخیر در جمهوری اسلامی کشته شدند، به آبهای راین سپرده شد.

جمعیت دفاع اززندانیان سیاسی ایران-کلن 7شهریور 2009

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید