جعفر عظیم زاده به مرخصی فرستاده شد

برگرفته از سایت اتحاد
10تیر1395

ساعت 8 شب پنج شنبه 10 تیر با پذیرش خواست مرخصی تا زمان اعاده دادرسی پرونده از سوی دستگاه قضائی، جعفر عظیم زاده از بیمارستان سینا ترخیص و برای مداوا به بیمارستان آتیه توسط خانواده و دوستانش انتقال یافت.
جعفر که به خاطر 63 روز اعتصاب غذا به شدت دچار ضعف جسمانی شده  و توان راه رفتن نداشت به طوری که با استفاده از ویلچر مسافت داخل حیاط تا روی تخت بیمارستان را طی نمود اما همچنان با روحیه رزمندگی و مصمم به ادامه راه تا رسیدن کامل به خواستش، همراه با همراهانش غرق درسرور و شادی است.
جعفر هم اکنون در بیمارستان آتیه بستری است و تعداد زیادی از کارگران و معلمان و دوستان و بستگان او در حالی که از طرفی خوشحال از اینکه مقاومت جعفر و مبارزات گسترده جهانی تا این لحظه موفقیت بزرگی به دنبال داشته و از طرف دیگر مضطرب  و نگران از وضعیت جسمانی او به خاطر مدت طولانی اعتصاب غذا هستند، مقابل درب بیمارستان جمع شده اند.

زنده باد جعفر عظیم زاده
زنده باد مبارزه متحدانه  و همبسته جهانی
اتحادیه آزاد کارگران ایران
10 تیر 95

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید