درگیری ماموران نهی از منکر با بازاریان نقده

برگرفته از سایت جوانه ها

ژوئن 22, 2016

به گزارش خبرگزاری جوانه ها روز چهارشنبه ۲ تیرماه ۹۵ در بازارچه کالاهای مرزی نقده تعدادی از لباس شخصی ها و ماموران حکومتی تحت نام تیم های تذکر لسانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با مغازه داران و مردم حاضر در این منطقه درگیر شدند.
ماموران نهی از منکر تحت عنوان روزه خواری با مردم برخورد کرده و به آنان ناسزا می گویند. این عمل ماموران موجب اعتراض مردم حاضر در صحنه می شود و واکنش آنها را برمی انگیزد و با ماموران درگیر می شوند و تعدادی از ماموران را کتک می زنند.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید